ULGA NA ROBOTYZACJĘ 2022

Optymalizuje procesy produkcyjne w swojej firmie i zyskaj podwójnie

Ulga na robotyzację – co możesz zyskać?

Dzięki robotyzacji i automatyzacji procesów produkcyjnych, możesz nie tylko zwiększyć wydajność, efektywność w swojej firmie – od teraz zyskasz również na optymalizacji podatkowej.

Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację.
Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od ich wielkości, opodatkowani według skali podatkowej, podatkiem liniowym, podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Ulgę będzie można zastosować do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026, czyli po raz pierwszy w rozliczeniu za rok 2022.

Definicje wg ustawy:

 • automatycznie sterowana i programowalna
 • wielozadaniowa
 • stacjonarna lub mobilna, o co najmniej 3 stopniach swobody
 • posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych
 • spełniająca łącznie następujące warunki:
  • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania
  • jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów
  • jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń
  • jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.
 • jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu
 • pozycjonery jedno- i wieloosiowe
 • tory jezdne
 • słupowysięgniki
 • obrotniki
 • nastawniki
 • stacje czyszczące
 • stacje automatycznego ładowania
 • stacje załadowcze lub odbiorcze
 • złącza kolizyjne
 • efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem, służące do:
  • nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania i wykonywania pomiarów
  • obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras i wyoblarek.
 • koszty nabycia fabrycznie nowych:
  • robotów przemysłowych
  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych, funkcjonalnie z nimi związanych
  • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi: czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony), optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe)
  • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych (czujników i kamer)
  • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych
 • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
 • opłaty leasingowe od robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi własność tych środków trwałych na korzystającego.
 • Ulga na prototyp – uruchomienia produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Wspiera koszty poniesione na etapie testowania nowego produktu, przed rozpoczęciem produkcji na masową skalę i przed sprzedażą.
 • Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników – jeśli w danym roku przedsiębiorca w zeznaniu rocznym nie odliczył od swojego dochodu kwot ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B R), ponieważ:
  • w danym roku podatkowym poniósł stratę albo
  • wysokość przysługującej mu ulgi przekraczała wysokość osiągniętego dochodu,

  to ma możliwość odliczenia kwoty tej ulgi od zaliczek na podatek odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników. Jest to ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników.

 • Łączne stosowanie ulg B+R i IP-Box oraz rozszerzenie ulgi B+R – od 2022 roku przedsiębiorca, który komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiąga z nich dochody kwalifikowane (w rozumieniu przepisów o IP Box) oraz ponosi koszty kwalifikowane do ulgi B+R, będzie mógł stosować obie ulgi jednocześnie.

Nie czekaj z decyzją – do końca roku zostało:

0tygodni0dni0godzin(y)0minut(y)0sekund(y)

Napisz do nas i skorzystaj z ulgi