CNC - Baza wiedzy / FAQ

Znajdź wpis w FAQ, który Cię interesuje!

Jak programuje się maszyny CNC?

Jesteś tutaj:

Programowaniem maszyn CNC nazywamy przekazanie sterownikowi maszyny wszystkich niezbędnych informacji za pomocą danego języka sterowania, w celu wykonania detalu. Poniżej przedstawiono najczęściej używany podział sposobów programowania maszyn CNC: 

1.Ręcznie 

Sposób wybierany w przypadku obróbki prostych kształtów, w których narzędzie przemieszcza się z wykorzystaniem małej ilości ruchów. Operator z wykorzystaniem pulpitu maszynowego definiuje prosty program obróbkowy, którego bloki składają się w większości z wartości przemieszczeń danych osi. Przykład takiego programu przedstawiono na rysunku 1.  

Rys.1. Ręcznie zdefiniowany przykładowy program na frezarkę CNC na sterowaniu Heidenhain.  

2.Dialogowo 

Programowanie dające możliwość obróbki bardziej złożonych cech detalu z wykorzystaniem zawartych w sterowniku maszyny cykli obróbkowych (planowanie, kieszeń, wiercenie itp.).  Przykładowy cykl obróbki kieszeni okrągłej w sterowaniu Heidenhain przedstawiono na rysunku 2. 

Rys.2. Programowanie z wykorzystaniem jednego z dostępnych w sterowniku obrabiarki cykli.  

3.Automatycznie 

Rodzaj sterowania maszyn CNC z wykorzystaniem zewnętrznego oprogramowania CAM. Przykładowym programem służącym do generowania ścieżek obróbczych narzędzia dla mniej i bardziej skomplikowanych detali jest CAMWorks. Programowanie tego typu daje bardzo duże możliwości obróbki złożonych detali z wyeliminowaniem ryzyka wystąpienia kolizji, skróceniem czasu programowania przy zwiększeniu wydajności pracy maszyny jak i człowieka. Na rysunku 3 przedstawiono przykładowy detal, w którym zaprogramowano obróbkę kieszeni w programie CAMWorks. Rysunek 3 przedstawia ścieżki narzędzia oraz G-code wygenerowany pod konkretną obrabiarkę. 

Rys.3. Kod sterujący frezarką na sterowaniu Heidenhain wygenerowany za pomocą oprogramowania CAM  – CamWorks. 

Więcej informacji:  

Czy ten artykuł był pomocny?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
Jak możemy poprawić ten wpis?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Poprzedni Do czego służy oprogramowanie klasy CAM?
Następny Jak uniknąć kolizji podczas obróbki CNC?
← Wszystkie tematy