Frezowanie aluminium

W przemyśle oprócz stali, bardzo duże zastosowanie ma aluminium i jego stopy. Jako materiał konstrukcyjny bardzo często wykorzystywany jest, gdy potrzebujemy uzyskać lekkie, ale w dalszym ciągu wytrzymałe konstrukcje. Oczywiście w zależności od rodzaju materiału ich przeznaczenie będzie inne, nie mniej jednak stopy aluminium mają znaczny udział w tworzeniu różnego rodzaju konstrukcji i detali. Jednym ze sposobów uzyskania pożądanego kształtu wyrobu jest jego obróbka CNC poprzez frezowanie.

CNC stopów aluminium

Obróbka stopów aluminium wymaga stosowania odpowiednich warunków skrawania i narzędzi, ponieważ materiał wykazuje dużą elastyczność. W zależności od dodatków stopowych skrawalność materiału będzie inna, co należy mieć na uwadze tworząc technologię obróbki. Frezowanie aluminium odbywa się przy stosunkowo dużych prędkościach obrotowych i posuwach. Oczywiście na dobór tych parametrów ma wpływ szereg czynników nie tylko rodzaj stopu i narzędzia, ale także moc maszyny, sposób mocowania detalu i narzędzia.

Przy obróbce stopów miękkich trzeba zwrócić uwagę na zjawisko tworzenia się narostu na ostrzu narzędzia. Zjawisko to w negatywny sposób wpływa na żywotność narzędzia, jak i jakość obrabianej powierzchni. Często jest ono spowodowane za małymi parametrami skrawania. Przy ich doborze należy kierować się danymi z katalogów narzędziowych, a także nieoceniona będzie wiedza doświadczonego technologa lub operatora.

Jednym ze sposobów obróbki stopów aluminium jest obróbka szybkościowa za pomocą technologii Volumill. Dzięki kształtowi ścieżek wygenerowanych przez oprogramowanie CAM (jak np. Solidworks CAM czy CAMWorks), wykorzystujemy długość roboczą narzędzia w maksymalnym stopniu, jednocześnie dbając o jego równomierne obciążenie, jak również o odprowadzenie wiórów oraz ciepła. Taki sposób pracy przyczynia się do wydłużenia żywotności narzędzia i znacznego skrócenia czasu obróbki.

Napisz do nas wiadomość