Frezowanie matryc CNC

Frezowanie matryc wymaga dostosowania technologii do określonego rodzaju materiału. Stal narzędziowa do pracy na gorąco zapewnia bardzo wysoką plastyczność przy jednoczesnej dużej wytrzymałości matrycy na zużycie mechaniczne. Matryce wykonane z twardych, zahartowanych i odpuszczonych materiałów w zakresie 45-56HRc – trudno skrawalnych – do pracy na gorąco wykorzystywane w formowaniu wtryskowym, odlewaniu ciśnieniowym i procesie kucia jak również elementy przeznaczone do pracy na zimno – matryce przeznaczone do kucia czy tłoczenia ulepszane cieplnie do twardości ponad 60HRC wymagają użycia w trakcie obróbki narzędzi wykonanych z węglika spiekanego, a także narzędzi pokrytych powłokami utwardzającymi. Narzędzia posiadają zróżnicowany profil części skrawającej, bardzo często specjalnie dostosowany, umożliwiający uzyskanie powierzchni o dowolnym kształcie. Głównymi charakterystycznymi własnościami koniecznymi do obrobienia w procesie frezowania matryc są głębokie kieszenie i wystąpienia posiadające pochyłe ściany, zaokrąglone krawędzie i promieniowe przejścia między powierzchniami.

Obróbka matryc

Matrycą określane są w technice wszystkie części formy posiadające kształt wgłębny z przygotowanym wykrojem do uformowania powierzchni danego elementu. Określenie dotyczy wszystkich rodzajów form stosowanych w przemyśle zarówno w technikach odlewniczych, tłoczeniu jak i w kuciu. Matryce stosowane są w większości gałęzi przemysłu, poczynając od przemysłu spożywczego, motoryzacji, lotnictwie, przemyśle farmaceutycznym, na mennictwie kończąc. Bez użycia matryc nie byłoby możliwe wykonanie powszechnie stosowanych przedmiotów codziennego użytku.

Matryce z uwagi na charakter pracy muszą być wykonywane z odpowiednich materiałów, głównie wykorzystuje się stale i stopy aluminium, ale występuje też uzasadnione zastosowanie magnezu i polimerów.  Frezowanie matryc do form w zależności od użytego materiału i stopnia skomplikowania wymaga zastosowania maszyn, narzędzi i oprogramowania spełniającego szczególne wymagania.

Podczas produkcji matryc prototypowych stosuje się jako materiał stopy aluminium. Fakt ten wynika z mniejszych kosztów wykonania obróbki, a etapy weryfikacji prototypu wymuszają konieczność wprowadzania zmian i wykonania kolejnej wersji matrycy. Frezowanie aluminium wymaga uzyskania wysokiej prędkości skrawania, dużych posuwów i zapewnienia warunków uniemożliwiających klejenie się wiórów w strefie skrawania. Narzędzia używane do frezowania matryc aluminiowych powinny być bardzo ostre bez powłok utwardzających i dodatkowo strefa skrawania musi być dobrze chłodzona poprzez doprowadzenie emulsji chłodzących.

Skomplikowany kształt powierzchni wymusza konieczność wykorzystania oprogramowania CAM do przygotowania technologii frezowania matryc. Oprogramowanie do wspomagania przygotowywania obróbki CAMWORKS posiada zaawansowane funkcje generowania inteligentnych strategii obróbkowych dedykowanych do zgrubnego frezowania matryc.

Napisz do nas wiadomość